>>Projemiz 

      >>Sözleşme

      >>İhale Duyuruları

      >>Zafer Kalkınma Ajansı

 

 

Proje Adı : Hafif Çelik Sağlam Yapı

 

Destek Programı : Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı

 

Projenin Öncelik Alanı :

1. Dış pazar payının ve uluslararasılaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

2. İthalat bağımlılığını azaltacak, ihracat potansiyeli bulunan veya diğer sektörlere girdi sağlayacak nitelikteki yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin Ar-Ge/inovasyon kapasiteleri ile üretim altyapılarının geliştirilmesi

 

Projenin Genel Amacı : Rekabet Gücünün Artırılması

 

Projenin Özel Amacı : Hafif Çelik Üretimine ve İhracata Başlama

 

Proje Süresi            : 9 ay

 

Temel Faaliyetler :

 

1.  Proje Ekibinin oluşturulması

2. Uygulama Faaliyetleri

2.1. Makine ve Ekipman Temini

2.2. Küçük ölçekli inşaat isleri yapımı

2.3. Bilgisayar ve Yazılım Temini

2.4. Personel İstihdamı

2.5. TSE ve ISO 9001:2008 sisteminin kurulup belgelerinin alınması

2.6. Ürün tanıtım kataloglarının hazırlanması ve web sitesi tasarımı

2.7. Fuar Katılımları ve ihracat bağlantılarının oluşturulması

3. Görünürlük Faaliyeti

4. Raporlama ve Denetim Maliyetleri

 

Beklenen Sonuçlar :

 

1. Hafif Çelik Yapı Elemanı Üretim Hattı Kurulması

2. Etkin pazarlama faaliyetlerinin yapılması

3. Üretimde kalite ve standardizasyonun sağlanması

 

 

Web sitemizde yer alan bu sayfa T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteklediği " Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı" faaliyeti/projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk ÖZ DOĞANAY İNŞAAT LTD.ŞTİ.' ye aittir ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.