[ hizmetlerimiz ]

Betonarme Yapılar ve Avantajları

Betonarme, beton ve çeliğin birlikte kullanılmasıyla elde edilen yapı malzemesidir. Betonarme elemanlar (kolon, kiriş, döşeme vb.) yapıda basınç, çekme, kesme ve burulma gibi gerilmelere maruz kalırlar. Gevrek özellikte olan beton, yapısı itibariyle maruz kaldığı etkilerden basınç gerilimine karşı mukavemet gösterebilmektedir. Bu nedenle gevrek olan beton, sünek olan çelik ile güçlendirilerek kompozit bir yapı malzemesi olan betonarmeyi meydana getirir. Betonarme malzemede beton, basınç gerilmelerine, çelik ise çekme gerilmelerine karşı çalışır.

Betonarme yapılarda kullanılan beton ve çelik malzeme sınıfları yapının kullanım amacı ve istenilen dayanımına göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin döşeme kalınlıkları belirlenirken, döşeme kalınlığı ve beton sınıfı yapının kullanım amacı doğrultusunda istenilen elastisite modülüne göre belirlenmektedir.

Betonarmede, beton çeliğin, çelik ise betonun zayıflıklarını gidermektedir. Yangına ve korozyona karşı zayıf olan çelik, beton örtü ile korunmakta, çekme dayanımı ve sünekliği yetersiz olan beton ise çelikle donatıldığında, hem basınç ve çekme dayanımı hem de yangın dayanımı yüksek bir yapı malzemesi haline gelmektedir.